Психотерапевтично студио
Пътят към сърцето...

Добре дошли в моя сайт
за психотерапия, себепознание и личностно израстване

Създадох това пространство, за да споделя моите мисли и вълнения по моя път
на психотерапевт - път, който минава през човешкото сърце.

Как да го открием, обаче, и докъде ще стигнем, ако го следваме?

Пътят към сърцето ни води към истинските неща в живота.

Затова да намерим пътя към сърцето си означава:
да се докоснем до най-съкровените си желания.

Да вървим към сърцето си означава:
да превъзмогнем страха и да отворим простор на любовта

Ако си осъзнал, че заслужаваш да поемеш по този път - да тръгваме...

Via ad cordis...

Стела Семерджиева

психотерапевт в психотерапевтично студио "Via"
гр.Хасково